Parohia Volna
Site-ul oficial Parohia Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena - Volna - Călăraşi, cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, din Protopopiatul Calarasi al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.

Preasfințitul Vincențiu a liturghisit la Parohia Volna din CălărașiNoutati
19-02-2017 15:39
Duminică, 19 februarie 2017, Preasfinţitul PărinteEpiscop Vincenţiu a săvârşit Sfânta Liturghie la Biserica Volna din municipiulCălărași cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Din soborul de slujitori au făcut parte preacucerniciipărinţi consilieri: Manuel Rusu, Daniel Florin Enaşcu, Florin Ionescu, NicuşorSilviu Dascălu și Marius Gabriel Purcărea, preacucernicul părinte Ramon EugenIlie, Protopopul de Călăraşi, preoţi şidiaconi.

Corul restrâns al Protopopiatului Călărași a datrăspunsurile liturgice.

Credincioșii s-au bucurat de slujirea arhiereului alăturide reprezentanți ai autorităților locale și centrale.

În cuvântul de învăţătură Preasfinţia Sa a vorbit despreacest popas duhovnicesc din perioada Triodului, premergător Postului Mare,despre a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos, întru slava Tatălui Său cusfinții îngeri, toate neamurile fiind chemate la Judecată, fiecare, răspunzânddupă faptele sale.

Cu această ocazie Preasfinţia Sa a hirotesit iconom pepărintele Emil Ștefăniță Țiței de la parohia Vișini, iar preotului IonuțFlorian Seimeanu de la Parohia Mihai Viteazul, i-a acordat prin hirotesierangul de sachelar pentru activitatea depusă în cadrul comunităților parohialeși a Casei lui Dumnezeu - Biserica.

Preasfinția Sa a împărtășit toți copiii prezenți laSfânta Liturghie și a binecuvântat toți credincioșii prezenți.

După Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa a acordat diplomede excelență și câte un premiu în bani, unui număr de cinci elevi merituoși,care au fost premiați la Olimpiada Națională de Religie, Cultură șiSpiritualitate.

PreasfințitulPărinte Episcop a cercetat lucrările de restaurare, care se săvârșesc laBiserica de lemn cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiulCălărași.