Sfânta Liturghie arhierească la Călărași, prilejuită de prezența raclei cu 33 de sfintele moaşte de la Catedrala Mitropolitană din Iași

Duminică, 6septembrie 2015, la primul popas duhovnicesc din noul an bisericesc, PreasfinţitulPărinte Episcop Vincenţiu a slujit la Biserica „Sfinții Împărați Constantin șiElena” – Volna din Călărași, Protopopiatul Călărași, unde s-au aflat spreînchinarea credincioșilor racla cu sfintele moaște ale celor 33 de Sfinți dinCatedrala Mitropolitană de la Iași.

S-a creat deja otradiție ca la începutul anului bisericesc și înainte de recolta de toamnă credincioșiidin Călărași să aducă prinos de rugăciune în comuniune, printr-o procesiune pestrăzile municipiului.

Această zi afost încununată de Sfânta Liturghie, unde sub protia Preasfinției Sale auslujit preacuviosul părinte Arhimandrit Rafail, vicar eparhial, preacucerniciipărinţi consilieri Manuel Rusu, Daniel Florin Enașcu, Florin Ionescu și NicușorSilviu Dascălu, părinţii protopopi din județul Călărași, preoţi şi diaconi. CorulProtopopiatului Călărași a dat răspunsurile liturgice.

Preasfinția Sa aacordat rangul de iconom preacucernicului părinte Vasile Viorel Dinu,secretarul Protopopiatului Călărași, preot la parohia Sfânta Muceniță Anastasiadin Călărași

În cuvântul deînvățătură, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a adresat cuvânt demulţumire Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei șiBucovinei, pentru darul spiritual făcut credincioșilor Episcopiei noastre și amulțumit Preabunului Dumnezeu că acum la începutul Anului Nou bisericesc suntembinecuvântați cu rugăciunile Sfinților Apostoli și Martiri ale căror sfintemoaște sunt în sfânta raclă. A îndemnat credincioșii să îmbrace haina de nuntăa virtuțiilor teologice și morale pentru a da răspuns bun la chemarea pe care MântuitorulIisus Hristos o va face fiecăruia dintre noi.

După SfântaLiturghie Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a vizitat șantierul depictură de parohiile Sfinții Apostoli Petru și Pavel – Călărași și SfântulIerarh Nifon – Călărași, iar l-a ultima parohie a vizitat și lucrările ce seapropie de final ale Așezământului Social, unde s-a desfășurat „Târgul dulciurilor”.

Tot Duminicaaceasta, la ora 14:00, racla cu sfintele moaştele s-a întors CatedralaMitropolitană din Iași, de unde a venit.
Se încarcă
0%
încărcat
Se încarcă
Se încarcă
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...